Kun Vantaan kaupungille oli ajankohdasta huolimatta tärkeätä pyrkiä laadukkaaseen lopputulokseen päiväkoti- ja koulurakentamisessa kaupungin Tekninen virasto valitsi toteutukseen suoraan joukon arkkitehtitomistoja. Vallinojan ala-asteenkoulu ja päiväkoti on yksi näistä kohteista, joissa normaalein kustannuksin pyrittiin saavuttamaan arkkitehtuuriltaan hyvä ja kestävä lopputulos.

Toiminnallisesti rakennus jakautuu kahtia. Toisen puolen muodostaa päiväkoti leikkisaleineen ja toisen puolen ala-aste. Niitä yhdistää molempien käyttöön tarkoitettu pääsisäänkäynti ja kädentaidon tilat. Koulun aulan ja päiväkodin leikkisalin väliin sijoittuu sisäpiha, eräänlainen ulkosali, pieni ja intiimi.

Rakennuksen materiaalivalintoja ohjasi tilaajan halu saada aikaan leimallinen puurakennus, jossa päämateriaalilla olisi lempeä suhde käyttäjiin, lapsiin. Toisaalta haluttiin tehdä terveellinen ja moderni uudisrakennus, joka ei kilpailisi vanhan kanssa. Rakennuksen ulko- ja väliseinien rakenteet ovat siksi puuta. Kantavia rakenteita on täydennetty betonitäytteisin teräspilarein liimapuupalkiston osalla. Välipohjat ovat ontelolaattaa ja paikallavalettua betonia. Lattiamateriaaleiksi valittiin linoleumia ja auloihin hiekanväristä klinkkeriä.

Julkisivut vaakapaneloitiin leveällä, reunoistaan erikoishöylätyllä kuusipaneleilla, jotka asennettiin norjalaisittain niin, että jokaisen panelin välissä on kapea tuuletusrako. Panelit maalattiin petrooli-öljymaalilla. Täydentävinä pinnoitteina on käytetty julkisivukertolevyä maalattuna sekä SP-vaneria.

Uuden ja vanhan rakennuksen välille muodostuu pieni, torimainen koulupiha, joka tukee rakennusryhmän roolia Valinojan asuinalueen omana "kulttuurikeskuksena".

Valokuvat: Matti Karjanoja

HANKETIEDOT:
Tilaaja: Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala
Käyttäjät: Vallinojan ala-aste ja päiväkoti
Laajuus: 1 550 m2
Rakennuskustannukset: 11.5 milj FIM / 6.9 milj EUR

Arkkitehti: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä, Rautiola, Rautiola Oy / Esko Rautiola arkkitehti SAFA, Ari Bungers arkkitehti SAFA / Marja Nissinen arkkitehti SAFA, Hanna Pitkänen arkkitehti SAFA, Aapo Salmi arkkit yo, Marja Sopanen arkkit yo
Kalustesuunnittelu: Työhuone Gullsten-Inkinen Oy / Hanna Gullsten sis.arkkitehti SIO, Jari Inkinen sis.arkkitehti SIO
Maisemasuunnittelu: MA-Arkkitehdit Oy / Marja Mikkola maisema-arkkitehti MARK
Rakenteet: Insinööritoimisto Pentti Savolainen Oy / Pentti Savolainen ins
LVI-suunnittelu: LVI-toimisto K.Pelkonen / Keijo Pelkonen ins
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Nurmi Oy / Martti Nurmi ins
Rakentaja: Vantaan kaupunki, Projektiurakointi / Mikko Väisänen työpäällikkö, Ari Kiiskinen vm

Julkaisut: Puulehti 3/1998, 10x10 Phaidon Lontoo 2000

Valokuvat: Matti Karjanoja arkkitehti SAFA