Vaalimaan tulli- ja raja-asema sijaitsee Virolahdella E 18 valtatien päätteessä, Viipurintien varrella. Asemarakennuksen kautta, molempiin suuntiin kulkeviksi on sijoitettu ajoneuvo-kaistat henkilö- ja linja-autoille sekä kuorma-autoille. Asemarakennuksessa tehdään henki-löiden tulli- ja passitarkastukset sekä tavaraliikenteen tuonti- ja lähtöselvitykset. Nämä tar-kastukset tapahtuvat tietyn toimintaperiaatteen mukaisesti, jota asemarakennuksen tilajär-jestys noudattaa tehden tulli- ja raja-asemasta nykyaikaan liittyvän "rituaalirakennuksen".

Asemarakennuksen ulkoista ilmettä leimaavat ajoneuvoliikenteen korkeat tarkastuskatokset, jotka yhdessä aseman toisen kerroksen tilojen kanssa muodostavat maahan saavuttaessa ja maasta lähdettäessä voimakkaan porttiaiheen, mikä havainnollistaa ja kuvaa rakennuksen ja alueen toimintaa ja tarkoitusta. Asemarakennuksen katosten määrää lisättiin keväällä 1998.

Tulli- ja raja-aseman toimintaan liittyy erillinen Autotarkastusrakennus, jossa tehdään maahan saapuvan liikenteen lasti- ja ajoneuvotarkastukset. Samassa rakennuksessa Liikkuva poliisi tekee itärekkojen jarrujen ja kunnon tarkastukset. Maa-ja metsätalousministeriöllä on rakennuksessa EU-määräysten mukaiset elintarvikkeiden tarkastustilat. Eläimien ja eläintuotteiden tarkastuksia varten valmistui vuonna 1997 erillinen Eläintarkastusrakennus.

Valokuvat: Matti Karjanoja

HANKETIEDOT:
Tilaaja: Valtion Kiinteistölaitos
Käyttäjät: Vaalimaan Tulli ja Vaalimaan Rajavartioasema, Maa-ja metsätalousministeriö
Laajuus: 2 150 m2
Rakennuskustannukset: 19.5 milj FIM / 3.25 milj EUR
Arkkitehti: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä, Rautiola, Rautiola Oy / Hannu Kiiskilä arkkitehti SAFA / Esko Rautiola arkkitehti SAFA, Hannu Huttunen arkkitehti SAFA, Marja Nissinen arkkitehti SAFA, Hanna Pitkänen arkkitehti SAFA
Rakenteet: Suomalainen Insinööritoimisto Oy SITO / Matti Terho ins, Juha Laitinen ins
LVI-suunnittelu: LVIK- insinööritoimisto Termo Ins Oy
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Niilo Liukkonen Oy
Rakennuttamispalvelut: Engel rakentamispalvelut Oy
Pääurakoitsija: Rakennusliike Kasura Oy
Pienoismalli: Seppo Lahti mallimestari

Näyttelyt: The New Generation of the North, Suomen rakennustaiteen museo / Venetsian arkkitehtuuri biennaali 1996, The New Finnish Architecture 1997 / Japanin Arkkitehtiliitto, Suomen rakennustaiteen museo ja Helsingin kaupunki Tokio 1997, Suomi rakentaa 9 / Suomen rakennustaiteen museo Helsinki 1998
Julkaisut: Teräsrakenne 1/1996 Helsinki, 6th international architecture exhibition / la Biennale di Venezia 1996, NORTHERN FACTOR, New Generation of the North / Suomen rakennus-taiteen museo 1997, DOMUS 788/1996 Milano, Suomi rakentaa 9 / Suomen rakennustaiteen museo Helsinki 1998, 10x10 Phaidon Press Lontoo 2000

Valokuvat: Matti Karjanoja arkkitehti SAFA