PFIZER-TOIMITALO, kilpailuehdotus "flow"

Pfizer Oy järjesti 22.3.-31.5.2001 kutsukilpailun oman toimitilahankkeen suunnittelusta. Kilpailuun kusuttuina olivat arkkitehtitoimistot Arkkitehtitoimisto Helin & Co, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, ARRAK Arkkitehdit Oy ja ARK-house Arkkitehdit Oy. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, nimimerkillä "Lemon".

Tontin kaupunkikuvalliset olosuhteet ovat erityisen vaativat. Ehdotuksessa rakennus näyttäytyy "valoseinänä" vilkkaasti liikennöidyille väylille. Puiston, polkujen ja kenttien käyttäjät kokevat sen puolestaan puuston lehvästössä leijuvana paviljonkina. Taustaltaan rakennus liittyy erottamattomasti IBM:n toimitalon voimakkaaseen hahmoon.

Takimmainen rakennusrunko liittyy IBM:n tummanpuhuvaan arkkitehtuuriin ja muodostaa "telakkamaisen" suojan puistoon avautuville toimistotiloille. Rakennusmassojen väliin jää katettu, korkea, työpisteitä yhdistävä sisätila. Sisäarkkitehtuuria leimaavat joustavuus ja avoimuus, läpinäkyvyys ja valoisuus. Teknisten installaatioiden "esteettinen näkyville jättäminen" ja alakattojen poistaminen luo sisätiloihin huomattavaa väljyyttä.

Muuntuvissa organisaatiossa tulevaisuuden työmuodot , lähi- ja etätyön yhdistelmät, monimuotoiset tiimit, hot desking ja langaton tekniikka asettavat suuria vaatimuksia harmoonisen työympäristön luomiselle. Vaatimuksiin tulee vastata maksimoimalla tila- ja kalustejoustavuus. Sen vastapainoksi sisäarkkitehtuurin tulee sallia jatkuvia muutoksia ja luoda sosiaalisesti hallittavan, sekä kontaktitasoltaan säädeltävän työympäristön.

Ehdotuksessa on lasitalolle tyypilliset ongelmat vältetty ulkopuolisella aurinkokulman mukaan säätyvällä pystysäleiköllä. Ulkosäleikköjen avulla voidaan leikata pois suora auringonvalo ja liikalämpö, pitää rakennuksen lasit kirkkaina ja mahdollistaa hyvä näkyvyys maiseman valoisiin osiin. Kylmänä vuodenaikana energiansäästöä voidaan tehostaa sulkemalla säleet yöksi ja viikonlopuiksi. Säleet ovat toteutettavissa polttomaalatusta ja karkaistusta lasista, jossa suoja-arvo ja läpinäkyvyys ovat hyvin säädettävissä.

Mallinnus: Ari Bungers, arkkitehti SAFA, Pienoismalli: Seppo Rajakoski

HANKETIEDOT:
Kilpailun järjestäjät: Pfizer Oy
Kokonaisbruttoala: 8020 br m2
Tekijät: Hannu Kiiskilä, arkkitehti SAFA, Matti Rautiola, arkkitehti SAFA ja Ari Bungers arkkitehti SAFA
Avustajat: Markus Kuusela, arkkit yo, Marja Nissinen, arkkitehti SAFA, Olli Sarlin, arkkitehti SAFA, Esti Alakoskela, toimistosihteeri
Mallinnus: Ari Bungers, arkkitehti SAFA
Pienoismalli: Seppo Rajakoski
Rakenteet: Kari Helminen, Di, Insinööritoimisto K & H Oy
LVI: Jukka Sainio, ins, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy