Suojeltuun kansallismaisemaan, keskiaikaisen kivikirkon viereen sijoittuvan jäähallin ja ympäristön rakentamistapaohjeet. Työ tehty ARRAK Arkkitehdit Oy:n ja MA arkkitehtien työyhteenliittymän toimesta.

Mallinnus: Yukiko Ando

HANKETIEDOT:
Tilaaja: Sipoon kaupunki
Laajuus: 1100 b-m2
Suunnittelijat: Hannu Kiiskilä, Markus Kuusela, arkkitehdit SAFA
Ympäristösuunnitelma: Marja Mikkola / MA arkkitehdit