Kouvolan varuskunta-alue jäi pois Puolustusvoimien käytöstä 04.10.1990. Valtion alueesta, jolle on jo sijoittunut Helsingin Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus ja Kääntäjäkoulutuslaitos sekä Kymen Sotilasläänin Esikunta ja Pioneerikoulu, laadittiin yleissuunnitelma. Museoviraston selvityksessä taas on määritelty suojeltaviksi tai varjeltaviksi 36 rakennusta, mm. Alvar Aallon nuoruudentyönä suunnittelemat pääporttirakennelmat. Lisäksi on alueella rakennuksia, joiden säilyttäminen on alueen historian ja yhtenäisyyden kannalta suotavaa kuten Kasarmi 102.

Matalasta kerroskorkeudesta, syvästä rungosta sekä toistuvista poikittaisista betonipalkeista johtuen päädyttiin kaksoiskäytäväjärjestelmään. Vanhat väliseinät sekä piippu purettiin kokonaisuudessaan paitsi seinää, jonka pinnassa on Heikki Häiväojan mustarappaus-tekniikalla toteuttama nuoruudentyö, joka kunnostettiin taiteilijan toimesta. Rakennuksen keskialueella sekä kerrostasoaulojen osalla toimistot avattiin teräsrunkoisin lasiseinin avartamaan matalia käytäviä ja tarjoamaan laajempia näkymiä rakennuksen sisällä sekä ulos. Alaslaskettuja kattoja pyrittiin minimoimaan ja valaistusratkaisuin tuomaan matalahkoihin tiloihin enemän 'ilmaa'. Alimman kerroksen autohallin ovet automatisoitin ja ne suojattiin katoksin sekä ajoestein.

Rakennuksen pääporras säilytettiin mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa, lattiamateriaali uusittiin ja kaide uudistettiin lisäämällä teräs-lasirakenteinen umpiosa vanhaan rakenteeseen. Teräs-lasi -aihe toistuu myös portaan ja aulojen valaisimissa.

Ulkoasun arkkitehtonisena ja teknisenä ratkaisuna käytettiin erillisiä rakennusrungon ulkopuolisia teräs-lasirakenteita, kuten poistumisporras / hissitorni, tuulikaapit, erkkerit, katokset, valaisimet ja syöksytorvet. Rakennuksen ulkoseinät korjattiin rappausvaurioiden osalta ja käsiteltiin silikaattimaalilla terrakotaksi lähemmäksi punatiilisten kasarmirakennusten värisävyä. Tämä sekä tummanharmaat metallirakenteet ulkona liitävät rakennnuksen osaksi paraatikentän ympäristöä selkiinnyttäen kentän hierarkisen luonteen ja toisaalta vastaavat tummat teräsrakenteet sisällä muodostavat sisä- ja ulkoarkkitehtuurin yhtenevän juonen. Hissitorni pinnoitettiin corten-teräksellä, joka sulautuu vanhojen tiilirakenteiden tekstuuriin. Rungon ulkopuoliset ilmastointikanavat sijoitetiin porrastornin ja julkisivun väliin osittain näkyviin. Vesikaton vanha hapertunut betonitiilikate purettiin ja tilalle asennettiin konesaumattu peltikate, joka maalattiin naapuruston peltikattojen sävyyn.

Valokuvat: Matti Karjanoja

HANKETIEDOT:
Tilaaja: Rakennushallitus
Kokonaisbruttoala: 4 903 br m2
Tilavuus: 16 500 m3
Kokonaiskustannukset: n. 17,7 mmk ALV 0 %

Arkkitehti ja sisustussuunnittelu: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä, Rautiola, Rautiola Oy / Esko Rautiola arkkitehti SAFA, Hannu Kiiskilä arkkitehti SAFA, Matti Rautiola arkkitehti SAFA / Hille Kaukonen arkkitehti SAFA, Marja Nissinen arkkitehti SAFA, Hanna Pitkänen arkkitehti SAFA, Esa Reittu rakennuspiirtäjä, Jari Inkinen sisutusarkkitehti SIO
Rakennesuunnittelu: Rakennushallitus / Keijo Kekoni, Di

Julkaisut: NORTHERN FACTOR, New Generation of the North / Suomen rakennus-taiteen museo 1997

Valokuvat: Matti Karjanoja arkkitehti SAFA