Kiinteistöosakeyhtiö Pikku-Yrjön suojissa toimivat useat musiikkialan järjestöt, mm. Gramex ry, Suomen Muusikkojen Liitto ry, Suomen äänite- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry. Kiinteistö on rakennettu 1960-luvun alussa Yrjönkadun ja Pieni Roobertinkadun kulmaan.

Viisikerroksinen, pienehkö kaupunkirakennus on käynyt läpi useita vaiheita ravintolasta toimistoksi. Uuden käytön korjausohjelma etenee vaiheittain. Rakennuksen tekniset järjestelmät ja 2. ja 3. kerroksen tilat on korjattu v. 1994. Vuonna 1997 toimenpiteet rajoittuivat ilmanvaihtokonehuoneena ja varastona toimineeseen n. 300 m2 ikkunattomaan ullakkokerrokseen, johon suunniteltiin neuvotteluhuone, pieni kirjasto, henkilökunnan virkistystilat ja saunaosasto.

Rakennus oli teknisiä järjestelmiään lukuun ottamatta terve. Se oli suunniteltu ja rakennettu aikanaan varsin huolellisesti ja parasta aikansa tekniikkaa käyttäen. Pohjaratkaisu oli joustava erilaisiin huonetilaohjelmiin. Rakennusta voitiin pitää aikansa ja tyyppinsä laadukkaana edustajana, mutta arvokkaasta julkisivumateriaalistaan huolimatta kaupunkikuvallisesti epäonnistuneena, ympäristöönsä sopimattomana ja sisätiloiltaan rappioituneena. Rakennuksen ulkonäköä ei pidetty tärkeänä säilyttää eikä sisätilojen alkuperäisestä luonteesta ollut jäljellä paljoakaan

Jo v. 1994 remontin yhteydessä tehtiin koko taloa koskevat korjaamisen periaatteita, tekniikkaa ja materiaaleja koskevat arvovalinnat ja periaateratkaisut. Betonirunko hiekkapuhallettiin näkyville seinissä ja katossa. Lattiat rakennettiin uiviksi ja päällystettiin linoleumilla. Katon installaatiot ovat peittelemättömiä, metallipinnat maalaamattomia, yleensäkin materiaalit ovat sitä, miltä ne luonnostaan näyttävät. Saunaosaton perinteiset symbolit, puupinnat ja detaljit tehtiin kestävästä jättiläistuijasta. Samaa materiaalia on käytetty muuallakin ullakkokerroksessa.

Muutostyön yhteydessä umpinaisiin ulkoseiniin leikattiin suuret ikkunapinnat kaupungin kattonäkymien avaamiseksi ja talon synkähkön kaupunki-ilmeen parantamiseksi. Aiemmat sisämiljöön perusvalinnat jatkuvat täälläkin; materiaaliorientoitunut arkkitehtuuri ja peittelemättömät tekniset järjestelmät. Laajemmat ulkopuolen arkkitehtuurikorjaukset odottavat vielä vuoroaan.


Valokuvat: Jussi Tiainen, Matti Karjanoja ja Sirpa Laaninen

HANKETIEDOT, 1. VAIHE:
Rakennuttaja: Gramex ry / Risto Ryti, Hannu Mattila
Kokonaisbruttoala: 3800 br m2
Tilavuus: 12 500 m3
Suunnittelijat: Matti Rautiola, arkkitehti SAFA ja Jari Inkinen, arkkitehti SAFA
Avustajat: Jorma Aalto, Hanna Gullstén, Hannu Kiiskilä, Sari Lehtonen, Esko Rautiola, Essi Rautiola ja Marja Toivari
LVI-suunittelu: Insinööritoimisto Timo Penttilä Oy / Jukka Sainio, Tom Grönros, Aaro Lindén
Sähkösuunittelu: Insinööritoimisto Aures Oy / Seppo Aures, Klaus Korpela
Rakennesuunittelu: Rakennusinsinööritoimisto P. ja T. Jauhiainen / Tapio Jauhiainen
Rakennuttamispalvelu, valvonta: Rakennusinsinööritoimisto Kalevi Järvinen Ky / Kalevi Järvinen

HANKETIEDOT, 2 VAIHE:
Rakennuttaja: Koy Pikku-Yrjö / Hannu Mattila
Kokonaisbruttoala: br m2
Tilavuus: m3
Suunnittelijat: Matti Rautiola, arkkitehti SAFA, Marja Nissinen ja Sirpa Laaninen
LVI-suunittelu: Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy / Jukka Sainio, Matti Kosonen
Sähkösuunittelu: Insinööritoimisto Suunittelukaari / Klaus Korpela
Rakennesuunittelu: Rakennusinsinööritoimisto P. ja T. Jauhiainen / Tapio Jauhiainen
Rakennuttamispalvelu, valvonta: Rakennusinsinööritoimisto Kalevi Järvinen Ky / Kalevi Järvinen
Pääurakoitsija: Lujatalo Oy / Ville Jokelainen, Kari Udd
LV-urakoitsija: Nostavan putki Oy
IV-urakoitsija: Ilmastointi Veikko Laapas Oy
Sähköurakoitsija: Sähkö-Trio Oy
Kiintokalusteet: Joiners Oy