VIIKIN SUNH-projekti valmistui Viikin ekoalueelle keväällä 2000. Hanke on osa EU:n Thermie-ohjelmaa, Solar Urban New Housing-projektia, jossa on mukana 9 eurooppalaista koehanketta. Ohjelman tarkoituksena on edistää normaaliin asuntorakentamiseen sopivia energiansäästöratkaisuja, aurinkoenergian käyttöä sekä ekologista rakentamista. Suomen hanketta ohjasi Teknillisen korkeakoulun YKS-laboratorio. Energian säästön toteutumisen mittaa VTT-Rakennustekniikka.

TEKES:in tukemaa koerakentamista olivat mm: lämpöteknisesti parannetut rakenteet, ulkoseinien puuelementit, julkisivulaminaattiverhous sekä hissien vähentämiseksi ja tuuliolosuhteiden parantamiseksi tehty luhtikäytävä. Koeohjelmaan kuului myös viihtyisyyden parantamiseksi tehdyt puiset parvekkeet.

Helsingin kaupungin Viikin ekokriteeristö täydensi em. ohjelmia ekologisten ja vihreämpien tavoitteiden osalta. Kriteeristön täyttämiseen liittyi myös laaja hankkeen ympäristövaikutusten, saastuttamisen ja energiankäytön laskeminen 50 vuoden ajalta. Rakennusvalvonnan uusi rooli nosti yleistä laatutasoa erityisesti ääni- ja kosteuseristyksien osalla.

Kerrostalon ratkaisuna on sijoittaa kahdenkerroksen asuntoja päällekkäin. Alempiin asuntoihin pääsee maantasosta ja ylempiin luhtikäytävältä, josta on yhteys pienasuntojen porraslamelliin, talosaunoihin ja teknisiin tiloihin. Rivitalojen toiseen päähän on sijoitettu pienasuntoja kerroksiin.

Kohteen pesutupa sijaitsee piharakennuksessa, leikki- ja kerhotuvan yhteydessä. Luhtikäytävän asuntojen sisäänkäynnit ja lasihuoneet laajentavat suojatusti julkista pihatilaa.

Rakennusten väritys otti huomioon suotuisan lämmön keräyksen ja pimeän talviajan.

Valokuvat: Matti Karjanoja

HANKETIEDOT:
Tilaaja ja rakennuttaja: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT
Käyttäjä: Pihlajiston Kiinteistöt Oy, Tilanhoitajankaari 20
EU-koordinointi: TKK/YKS, Ana Rodriguez, arkkitehti
Hallintamuoto, asunnot: Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja, 44 kpl
Asuntojen keskipinta-ala: 80,2 ha m2
Rahoitus: EU Thermie-ohjelma, TEKES, ARA:n laina ja 5%:n koerakentamislisä
Kokonaisbruttoala: 4 796,5 br m2
Lämmitetty pinta-ala: 4 001 m2
Asuntojen huoneisto-ala: 3 536 ha m2
Tilavuus: 15 400 m3
Kokonaiskustannukset: n. 34,0 mmk ALV 22 %, mk 9 600.-/m2

Arkkitehti: ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä, Rautiola, Rautiola Oy / Hannu Kiiskilä, arkkitehti SAFA / Mari Koskinen, arkkitehti SAFA, Marja Nissinen, arkkitehti SAFA, Olli Sarlin, arkkitehti SAFA
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto K&H Oy
LVI-suunnittelu: Calor Oy
Sähkösuunnittelu: Projectus Team Oy
Piha ja maisemasuunnittelu: MA-Arkkitehdit Oy, Marja Mikkola, maisema-arkkitehti

Rakennusurakka: SEICON Oy / Kari Matero vm ja Outi Malin ri

Työmaakuvat ja 3D-mallinnus: TKK /YKS / Markus Kuusela, arkkit yo

Julkaisut:
Rakennuslehti Nro 8 2.3.2000, Vuoden 2000 asuntorakennusten kärkikohde
Ark 5 / 2000,
Ecological building in Europe / Nicolas Favet / Les Editions du Moniteur, Paris 2001

RAKENTAMINEN JA LUONNON EHDOT

Saastuttavista prosesseista ja energialähteistä luopuminen
Fossiilisten energialähteiden vähentäminen
Siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin
Terveellisten rakentamistapojen noudattaminen
Luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin lisääminen
Ihmistyön ja laadun lisääminen rakentamiseen
Korjattu verokiila, asunnon loppuhinnasta nyt 80% veroja, eläkemaksuja ja rahoituskulkuja

ENERGIANSÄÄSTÖ

Auringon ilmaislämmön hyödyntäminen; pitkien sivujen ja aukotuksen suuntaus etelään
Tehokas 20% parannettu vaipan lämpöeristys:
- yläpohja 0,11 W/m2K / puhallusvilla
- alapohja 0,18 W/m2K
- seinät 0,21 W/m2K / puurunkoiset elementit
- ikkunat 1,00 W/m2K / selektiiviset MSE-ikkunat
Lattialämmitys yhdistettynä massiiviseen, lämpöävaraavan betonirunkoon
Asuntokohtainen ilmastointi ja lämmöntalteenotto, LTO
Esilämmitty tuloilma lasitettujen parvekkeiden kautta, kesällä viileä ilma pohjoissivulta
Aurinkokeräinten hyödyntäminen lämmityksessä, teho n. 62% lämpimän käyttöveden energiasta; ei Co2-päästöjä
Vettä säästävät vesikalusteet, maksu huoneistokohtaisesti
Yhteissaunat ja yhteinen pesutupa

VIIKIN EKOLOGISET KRITEERIT, ARVOT KOHTEESSA:

Sisäilmaston tavoitetaso S1
Pintamateriaalien päästöluokitus M1
Lämmitysenergian kulutus 67kW/asm2, a
Sähkön kulutus 51kW/asm2, a
Veden kulutus 75 l/hlö/vrk
Kasvihuonekaasujen päästöt 53 kg CO2-ekv/asm2, a
Elinkaarikustannukset 2 629 mk/asm2, 50a

EKOLOGISUUS

Tilavat asunnot ja lisätty luonnonvalon määrä. Toimiva mikroilmasto: korttelin tuulta hillitsevä kokonaismuoto, etelänpuolen luhtikäytävä, suojaavat istutukset, julkisivujen väritys lämpöä kerääväksi. Terveelliset ja saastuttamattomat materiaalit: puu, kipsi, lasi, betoni, ruostumaton ja sinkitty teräs, alumiini, kierrätyspaperipohjaiset julkisivulaminaattilevyt. Hyvin tuuletetut rakenteet, alapohjat ja hallittu vesieristystekniikka. Työmaa- ja asumisjättereen minimointi: elementtitekniikka, keskitetty jäteasema, lajittelu ja kompostorit, puutarhajätteen kompostointi tontilla. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Rakennetun luonnon monipuolisuus, hyötykasvit ja maksimoidut viljelypalstat