Kaupunkikuva ja -rakenne
- paikan luonne: Vantaanjokisuu, Vanhakaupunki, Helsingin portti, Viikinportti
- päälähestyminen: kaupungin suunnasta, vastaanottava ja merkitsevä kohta
- ehdotuksen suhde suurmaisemaan, jokisuuhun ja merihorisonttiin: havaittavissa hyvin vasta korkealta
- ehdotuksen suhde paikkaan, kallioihin ja kasvillisuuteen: säilyttävä rajoittamalla maanrakennustekniikka minimiin ja sijoittamalla putkistot talojen alle, asfalttipintaiset pihatiet rakennetaan kallion päälle, sivut louhemurskeesta betonoimalla kasvualustaksi
- suhde viereisiin rakennuksiin ja Viikintiehen: liikehuoneistot ja autopaikat rauhoittamaan ja aktivoimaan aluetta

Suhde ympäristöön ja ilmansuuntiin
- liikennemelu: kerrostalojen käyttö melusuojana rivitaloille
- aurinkoisuus: kerrostaloloissa asuntojen suuntaus ilta-aurinkoon, vain isot päätyasunnot koskelle, rivitaloissa suuntaus lounaaseen
- maisemat: kehystetyt avaukset talojen väleistä jokimaisemaan ja kattokerroksista merelle
- puistotasanteen käyttö lastenleikkipaikkana ja iltapäivähoitoalueena

Pienoismalli: Matti Kangaspuro

Kerrostalojen idea:
- omien terassien käyttö tiiviissä ympäristössä
- väljien ja tilallisesti vaihtelevien asuntojen tarjoaminen
- korkeiden kerrostaloasuntojen tarjoaminen
- yhteistilojen käyttö, saunat ja pesutupa osana energiaratkaisua
- tasa-arvoinen asuinympäristö
- hissien minimointi
- työ- ja liiketilojen käyttö osana korttelin joustavuutta
- lasten leikkipaikkojen sijoitus esille kallioille

Rivitalojen idea:
- laajennus- ja sivuasuntomahdollisuuksien tarjoaminen
- tiivis miljöö mutta suojatut yksityistilat
- lasten leikkipaikkojen sijoitus esille kallioille

Asuntotyypit
- vaihtelevien ja joustavien asuntoratkaisujen käyttö

Rakennetekniikka
kerrostalot:
- puurakenteiden tehokas käyttö betonirungoston ohella, puu-betoni-liittolaatta
- puurakenteiden ääniteknisesti toimiva käyttö välipohjissa, puu-betoni-liittolaatta
- puurakenteiden lämpöteknisesti toimiva käyttö parveke ja ulokerakenteissa
rivitalot:
- kallioon porattujen teräspaalujen mahdollistama ilmaan rakentaminen ja maanrakennustöiden minimointi,
- rakennetekniikan hyödyntäminen autopaikkojen sijoituksessa
- kertopuisten ja puisten elementtirakenteiden laaja käyttö teräsrungoston varassa

HANKETIEDOT:
Kilpailun järjestäjä: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT
Kokonaisbruttoala: 12326 br m2
Tekijät: Hannu Kiiskilä, arkkitehti SAFA,
Avustajat: Ari Bungers, arkkitehti SAFA, Markus Kuusela, arkkitehti SAFA, Johanna Sipiläinen, arkkitehti SAFA, Lasse Wager, arkkit. yo