Kohde käsittää kaksikerroksisia korkeatasoisia vuokra-asuntoja 5 rivitalossa, Fallpakan ryhmäkodin tukiasuntoineen sekä Mellunkylän lastenkodin. Sekä ryhmäkoti että lastenkoti sovitettiin julkisivuiltaan sulautumaan muuhun asuinrakentamiseen.

Rivitalojen korttelipihat toteutetaan luonnonmukaisesti ja puistomaisesti. Maaston korkeusvaihtelusta johtuvat välttämättömät tasoerot on tuettu asuntopihojen kasviaitojen suojaan sijoitetuin luonnonkivin, jotka voivat elää maaston liikkeiden mukana.

Asuntojen pohjaratkaisut on pyritty tekemään tilaohjelman puitteissa mahdollisimman väljiksi ja järjestelyiltään yksinkertaisiksi. Kaikki asunnot varustetaan asuntokohtaisin saunoin. Lasten leikkialueet on sijoitettu kaavan mukaisesti autokatosten rajaamille korttelipihoille.

Kehitysvammaisten käyttöön rakennettava ryhmäkoti on toteutetaan kaksikerroksisena ja varustetaan hissillä, joka palvelee samalla kerrostalon tarpeita. Molemmilla asuinkerroksilla on omat ruokailu- ja oleskelutilat. Kerrostalosta on varattu kaksi tukiasuntoa ryhmäkotia varten, joiden lisäksi saman porrashuoneen yhteydessä on kaksi asuntoa. Kerrostalon asuntojen parvekkeet lasitetaan kaavan ääneneristysmääräysten mukaisesti. Ryhmäkoti kokonaisuudessaan on myöhemmin muutettavissa asunnoiksi.

Lastenkodin tontilla sijaitsevat yhteistilat ovat kummankin tontin käytössä. Pesutupa ja kerhotila on sijoitettu lastenkodin pohjoispäähän, helpottamaan lastenkodin suuren pyykkimäärän käsittelyä. Sijainnilla on katsottu olevan myös valvonnallisia etuja.

Lastenkoti on toteutettu kaksikerroksisena jakautuen kahten kotialueeseen, joiden välissä on henkilökunnan tilat. Lastenkodin pihamaa on aidattu todistusoikeudellisista syistä ja tienpuoleinen julkisivu piha-alueineen on tehty mahdollisimman helposti valvottavaksi. Lastenkoti liittyy samalla tontilla olevaan rivitaloon pienen melumuurin välityksellä. Lastenkoti kokonaisuudessaan on myöhemmin muutettavissa asunnoiksi. Rakennusten ulkoverhous on kaavamääräyksen mukaisesti kuultorapattua tiiltä, jota täydennetään puurakenteisten räystäiden ja varastokoppien kuultosävyillä. Katot toteutetaan valkoisella pellillä kaavamääräysten mukaisesti.


Valokuvat: Hannu Kiiskilä, Markus Kuusela

HANKETIEDOT:
Neljän asuinkorttelin sekä Mellunkylän lastenkodin ja Fallpakan ryhmäkodin muodostama kerros- ja rivitalojen asuinalue Helsingin Mellunkylään.
Tilaaja: ATT, Helsingin kaupunki
Tontti 47266/3: 5 taloa, 20 asuntoa, 2 liiketilaa sekä ryhmäkoti ja 2 harjoitteluasuntoa
Tontti 47269/2: 2 taloa, 6 asuntoa, yhteistilat ja pesula sekä lastenkoti ja harjoitteluasunto
Laajuus: 4998 brm2
Suunnittelijat: Hannu Kiiskilä, Markus Kuusela, arkkitehtit SAFA, Sirpa Laaninen, sisustusarkkitehti SIO
Sisustussuunnittelu: Sirpa Laaninen, sisustusarkkitehti SIO