Pitkän suunnitteluprosessin aikana talo yksinkertaistui, halpeni ja muuttui puurakenteiseksi. Perusajatuksena on rinteeseen istutettu suorakaiteenmuotoinen kappale, jonka sisälle sijoittuu monimuotoisempi tilasarja terasseineen ja tasoeroineen. Suunnittelua on ohjannut vaikea tontti, joka putoaa kalliopintaisena 20 metriä suoraan pohjoiseen ja mereen. Asumisen liittäminen vähäiseen käyttökelpoiseen piha-alueeseen ja auringonvalon pyydystäminen korkean mäen ja puiden takaa ovat olleet suurimpia haasteita

Valokuvat: Matti Karjanoja: kuvat 2-5; Matti Rautiola: kuvat 1 ja 6-11

HANKETIEDOT:
Turku 1993- 2004
Kallioiseen jyrkkään pohjoisrinteeseen rakennettu puurakenteinen huvila.
Laajuus 160 m2
Arkkitehti: ARRAK Arkkitehdit Oy / Matti Rautiola arkkitehti SAFA / Marja Nissinen arkkitehti SAFA / Hanna Pitkänen arkkitehti SAFA / Sirpa Laaninen sis.arkkit yo / Esa Reittu, rak. piirtäjä
Rakennesuunnittelu: Ins tsto Pentti Savolainen Oy / Pentti Savolainen ins
LVI-suunnittelu: Ins.tsto Leo Maaskola Oy / Jukka Sainio ins
Sähkösuunnittelu: Ins. tsto Suunnittelukaari Oy / Seppo Aures ins

Valokuvat:
Matti Karjanoja: kuvat 2-5
Matti Rautiola: kuvat 1 ja 6-11