Tuikkupuiston rakennusryhmän ( KOy ja AsOy:t) kaupunkikuvallisena ideana on muodostaa Sysimiehentielle yhtenäinen "pääte". Rakennukset on ryhmitelty kaavaillustraatiota mukaillen Tuikku-puiston vesiaiheen ympärille. Ympäristövaikutuksen saavuttamiseksi on rakennusohjelma toteutettu kaikilla tonteilla 2 kerroksisina pulpettikattoisina rivi-, pari- ja pientaloina.

Kaikille yhtiöille on rakennettu omat kylmät ja puoliavoimet jätekatokset. Yhtiökohtaiset pysäköintialueet on varustettu autonlämmityspisteillä.

Julkisivujen päävärityksenä on vaalea peittomaali, jota täydentävät räystäsrakenteiden punaruskeat kuultosävyt, sinkityt metalliosat sekä jokaiselle yhtiölle valittu julkisivulaminaattiosien tunnusväri

Valokuvat: Matti Karjanoja: Kuvat 1 - 4; Hannu Kiiskilä: Kuvat 5 - 16

HANKETIEDOT:
Helsinki, 2000-2002
Puurakenteisten rivi- ja paritalojen asuntoalue Helsingin Paloheinään. SUTA-kilpailu 1. palkinto.
Tilaaja: Helsingin kaupunki, Asuntotuotantotoimisto
Laajuus: 4800 brm2, asuntoja 45 kpl
Kustannukset: ARA:n ja HITAS:in hyväksymät
Kustannuslaskenta: Tocoman Laskentapalvelut Oy
Arkkitehti: ARRAK Arkkitehdit Oy / Hannu Kiiskilä arkkitehti SAFA / Hanna Pitkänen arkkitehti SAFA, Olli Sarlin arkkitehti SAFA
Rakennesuunnittelu: J.S.Suunnittelu Oy
Sähkösuunnittelu: Konsulttitoimisto Majurinen J W Oy
LVI-suunnittelu: Enertek Oy
Vihersuunnittelu: MA-Arkkitehdit Oy / Marja Mikkola maisema-arkkitehti MARK, Pia-Liisa Orrenmaa maisema-arkkitehti MARK
Valokuvat:
- Matti Karjanoja: Kuvat 1 - 4
- Hannu Kiiskilä: Kuvat 5 - 16