Tekijänoikeusjärjestö Teoston neuvottelu- ja vastaaottoaulan sisustus- ja kalustesuunnitelma.

Valokuvat: Sirpa Laaninen

HANKETIEDOT:
Tilaaja: Teosto ry
Suunnittelijat: Matti Rautiola, arkkitehdit SAFA, Sirpa Laaninen, sisustusarkkitehti SIO
Rakennuttamispalvelu: ARRAK Arkkitehdit Oy / Sirpa Laaninen, sisustusarkkitehti SIO
Muutostyön luokka: A