Säätiön omistaman hammaslääkärivastaanoton muutos kokous- ja toimistotilaksi.

HANKETIEDOT:
Tilaajaja: Suomen lääketieteen säätiö ry
Suunnittelijat: Matti Rautiola, arkkitehti SAFA, Sirpa Laaninen, sisustusarkkitehti SIO

Valokuvat: Matti Karjanoja