Valokuvat: Sirpa Laaninen

HANKETIEDOT:
Vapaarahoitteinen asuinkerrostaloyhtiö Helsingin Kontulassa.
Laajuus: 20 as, liiketilat 100 m2, yht. 1650 brm2
Tilaaja:
Rakennuttaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela
Rakennesuunnittelu: Päijät-Suunnittelu Oy
Sähkösuunnittelu: Ins.tsto Tauno Nissinen Oy
LVI-suunnittelu: Trans-Effect
Arkkitehtisuunnittelu: Max Tenhunen SAFA, Timo Similä SAFA, Hannu Niinijärvi RIA
Urakoitsijat: Rakennusosakeyhtiö Hartela